Chính sách - Quy hoạchRSS

25/09/2018 -

Thí điểm xây dựng thị xã Cửa Lò thành đô thị du lịch biển

09:43 | 21/03/2014 Trả lời các cơ quan chức năng lấy ý kiến về thí điểm xây dựng và phát triển thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An trở thành đô thị du lịch biển, Bộ Xây dựng đã vừa có ý kiến chính thức như sau.

Tại Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, thị xã Cửa Lò được định hướng phát triển là đô thị du lịch nghỉ dưỡng biển. Vì vậy, việc xây dựng và phát triển thị xã Cửa Lò trở thành đô thị du lịch biển là phù hợp với nội dung của Quyết định của Thủ tướng.

Để xây dựng mô hình thí điểm đô thị du lịch biển đối với thị xã Cửa Lò, căn cứ Điều 11 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch thì Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An lập đề án gửi Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận làm cơ sở xây dựng và phát triển thị xã Cửa Lò trở thành đô thị du lịch biển.

Theo BXD

Đăng ký nhận E-mailBản tin
giao thôngRSS

Bản tin Bất động sản - ngày 28.04.2014

Chào mừng quý vị và các bạn đến với “Bản tin Bất Động Sản” được phát sóng hàng ngày trong giờ cao điểm trên kênh VOV giao thông.

Xem tất cả