Văn bản pháp quyRSS

15/11/2018 -

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP

16:18 | 29/11/2013 Ngày 16/10, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 141/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 13/08/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Theo Thông tư trên, áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp 20% đối với doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 141-2013-TT-BTC.doc

ST

Đăng ký nhận E-mailTiêu điểm

Bản tin
giao thôngRSS

Bản tin Bất động sản - ngày 28.04.2014

Chào mừng quý vị và các bạn đến với “Bản tin Bất Động Sản” được phát sóng hàng ngày trong giờ cao điểm trên kênh VOV giao thông.

Xem tất cả