Văn bản pháp quyRSS

17/10/2018 -

Các mẫu hợp đồng thuê, mua, bán nhà ở dành cho cá nhân và các tổ chức

14:27 | 26/12/2013 Mời bạn click vào Download để tải về các mẫu hợp đồng thuê, mua, bán nhà ở dành cho cá nhân và các tổ chức...

STT

Các mẫu hợp đồng thuê - mua - bán nhà ở dành cho cá nhân và các tổ chức

Download

1

Hợp đồng thuê nhà ở_mẫu khác_Tham khảo thêm

Download

2

Hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước

Download

3

Hợp đồng thuê đất_cá nhân

Download

4

Hợp đồng thuê lại đất_cá nhân

Download

5

Hợp đồng cho thuê đất_tổ chức Nhà nước

Download

6

Hợp đồng cho thuê nhà ở _dành cho cá nhân, hộ gia đình

Download

7

Hợp đồng cho thuê nhà ở _dành cho người nước ngoài

Download

8

Hợp đồng thanh lý Hợp đồng thuê nhà_cá nhân

Download

9

Hợp đồng mua bán nhà ở_dành cho cá nhân, hộ gia đình

Download

10

Hợp đồng mua bán một phần ngôi nhà_dành cho cá nhân

Download

11

Hợp đồng mua bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển QSDĐ

Download

12

Hợp đồng sửa chữa nhà ở_cá nhân

Download

13

Hợp đồng bảo lãnh giá trị QSDĐ_Tham khảo

Download

14

Hợp đồng bảo lãnh giá trị QSDĐ_cá nhân

Download

15

Hợp đồng trao đổi nhà ở_cá nhân

Download

16

Hợp đồng chuyển đổi QSDĐ_cá nhân

Download

17

Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ_cá nhân

Download

18

Hợp đồng ủy quyền bán nhà ở_cá nhân

Download

19

Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở_cá nhân

Download

20

Hợp đồng hủy bỏ Hợp đồng ủy quyền

Download

21

Hợp đồng thế chấp QSDĐ_cá nhân

Download

22

Hợp đồng thế chấp QSDĐ_tổ chức Nhà nước

Download

23

Hợp đồng tặng-cho nhà ở_cá nhân

Download

24

Phiếu yêu cần công chứng Hợp đồng

Download

25

Tờ khai góp vốn bằng giá trị QSDĐ

Download

26

Di chúc

Download

27

Giấy thỏa thuận phân chia di sản

Download

28

Tờ hủy bỏ di chúc

Download

29

Giấy từ chối nhận di sản

Download

 

ST

Đăng ký nhận E-mailTiêu điểm

Bản tin
giao thôngRSS

Bản tin Bất động sản - ngày 28.04.2014

Chào mừng quý vị và các bạn đến với “Bản tin Bất Động Sản” được phát sóng hàng ngày trong giờ cao điểm trên kênh VOV giao thông.

Xem tất cả