Không gian sốngRSS

21/10/2018 -

Đường ống tưới, kích cỡ ống cho hệ thống tưới

17:47 | 19/07/2017

Việc lựa chọn ống tưới phù hợp có ý nghĩa rất lớn cả về mặt kỹ thuật và kinh tế. Vậy lựa chọn ống như thế nào là tối ưu vừa tích kiệm về kinh tế mà lại phù hợp với mục đích sử dụng.

Về lý thuyết, và cả trên thực tế, cỡ ống nước, chiều dài đường ống, lưu lượng, và tổn thất áp có quan hệ tỉ lệ với nhau. Tôi giả sử trên cùng một chất liệu đường ống là nhựa PVC chẳng hạn.
Cỡ ống càng lớn ==>> tổn thất áp suất càng ít.
Chiều dài càng lớn ==>> tổn thất càng lớn.
Lưu lượng càng lớn ==>> tổn thất áp càng lớn.
Vậy, rõ ràng cỡ ống ảnh hưởng trực tiếp tới tổn thất áp suất, và trong trường hợp đại lượng chiều dài ống, lưu lượng nước không đổi, thì cỡ ống càng lớn, tổn thất áp suất sẽ càng nhỏ, ngược lại, cỡ ống càng nhỏ, tổn thất càng lớn. Vấn đề ở đây, chúng ta phải chọn ra được cỡ ống cho là tối ưu. Và cỡ này cân đối được giữa tỉ lệ mất áp cũng như chi phí đầu tư.

Lưu ý, chọn cỡ ống tưới quá lớn dẫn đến tình trạng lãng phí trong đầu tư ban đầu. Ngược lại đầu tư cỡ ống quá nhỏ dẫn đến mất áp lớn, và ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của hệ thống tưới tự động, đồng thời sẽ làm tăng chi phí hoạt động của hệ thống, đặc biệt chi phí năng lượng.

Đăng ký nhận E-mailBản tin
giao thôngRSS

Bản tin Bất động sản - ngày 28.04.2014

Chào mừng quý vị và các bạn đến với “Bản tin Bất Động Sản” được phát sóng hàng ngày trong giờ cao điểm trên kênh VOV giao thông.

Xem tất cả